Gebruiksvoorwaarden


Deze gebruiksvoorwaarden gelden tussen klanten („Kampeerders“) en Campinga GmbH, Charlottenstraße 4, 10969 Berlijn („CAMPSY“) voor via de website www.campsy.nl („Website“), per e-mail of telefonisch gegeven aanbiedingen en contracten.

1. CAMPSY Diensten

1.1 CAMPSY biedt Kampeerders, die op zoek zijn naar accommodaties voor kampeerplaatsen en huuraccommodaties („Accommodatie“), een website met een passende zoekfunctie. Kampeerders kunnen via de Website een reservering maken voor een Accommodatie bij één van de vele aanbieders.
1.2 CAMPSY presenteert de Accommodaties van de Campings en Vakantieparken („Aanbieder“) op de Website en verwerkt reserveringsaanvragen van Kampeerders. Een overeenkomst, die op grond van een reservering via de Website tot stand komt, wordt uitsluitend tussen de Kampeerder en de Aanbieder gesloten. CAMPSY is geen partij in deze overeenkomst. Met CAMPSY bestaat een separate overeenkomst met het doel het bemiddelen voor een Aanbieder en Kampeerder via de Website, per e-mail of per telefoon.

2. Overeenkomst tussen Kampeerder en Aanbieder

2.1 Het sluiten van de overeenkomst richt zich erop of de Kampeerder een „directe boeking“ of een reserveringsaanvraag doet.
2.1.1 Directe boeking Op de Website als "directe boeking" weergeven aanbiedingen vormen een bindend aanbod van de betreffende Aanbieder (aanbod). De Kampeerder moet voor een bindende boeking op het formulier op de Website informatie met betrekking tot de boekingsdetails, zijn persoon, de boekingsperiode en de betaalmethode aangeven. De details van een boeking kunnen met CAMPSY ook telefonisch worden afgestemd. Kiest de Kampeerder een aanbod uit de categorie „directe boeking“ voor zijn boeking, dan neemt de Kampeerder dit Aanbod met een klik op de knop „Boeken“ aan het einde van het boekingsproces aan (aanvaarding). Zo komt een overeenkomst tussen de Kampeerder en Aanbieder tot stand.
2.1.2 Reserveringsaanvraag Bij reserveringsaanvragen is de informatie over de aanbiedingen van de betreffende Aanbieder op de Website niet bindend. Via het bijbehorende formulier op de Website kan de Kampeerder een reserveringsaanvraag doen, dat reserveringsgegevens, informatie over de persoon, de reserveringsperiode en de betaalmethode bevat. Als alle benodigde gegevens ingevuld zijn, kan de Kampeerder met een klik op de knop „Aanvragen“ aan het einde van het boekingsproces een reserveringsaanvraag doen (aanbod). Na het doen van een reserveringsaanvraag ontvangt de Kampeerder vervolgens een e-mail van CAMPSY, die de ontvangst van een reserveringsaanvraag bevestigt; door deze ontvangstbevestiging komt er nog geen contract tot stand. Binnen 24 uur na ontvangt van de reserveringsaanvraag bevestigd CAMPSY namens de Aanbieder of deze de reserveringsaanvraag wil accepteren. De overeenkomst tussen Kampeerder en Aanbieder komt tot stand op het moment waarop de Kampeerder de reserveringsbevestiging ontvangt. In het geval van afwijzing van de reserveringsaanvraag door de Aanbieder, stuurt CAMPSY de Kampeerder een bijbehorend bericht en komt er geen overeenkomst tot stand.
2.2 Alle diensten worden alleen tussen Kampeerders en Aanbieders overeengekomen en afgewikkeld. CAMPSY is geen partij in deze overeenkomst.

3. Annulering

3.1 Bij annuleringen door de Kampeerder kunnen annuleringskosten van toepassing zijn. De hoogte van de annuleringskosten is weergegeven op de Website, in het boekingsproces en in de boekingsbevestiging.
3.2 De Kampeerder behoudt zich het recht voor, aan te tonen dat op grond van zijn annulering geen schade is ontstaan of dat deze lager is dan de te betalen annuleringskosten. Het is de Aanbieder voorbehouden een hogere schade te bewijzen.
3.3 De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden voor herroeping worden door de bestaande bepalingen van deze clausule niet beperkt.

4. Tarieven en betalingsafwikkeling

4.1 Alle tarieven worden in euro's en inclusief btw op de website aangegeven.
4.2 Betalingen tussen Kampeerder en de betreffende Aanbieder worden met ondersteuning van CAMPSY afgewikkeld. 
4.3 De aangegeven, te betalen prijs en het vermelde aanbod zijn niet te combineren met kortingen en/of aanbiedingen van andere aanbieders (bijv. ACSI CampingCard, Camping Key Europe enz.), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de Aanbieder.     
4.4 Kampeerders kunnen als betalingsmethode creditcard or PayPal kiezen. In het geval van betalingen per credit card machtigt de Kampeerder CAMPSY het te betalen bedrag te verrekenen met de betreffende rekening. Het moment van de belasting van de creditcardrekening van de Kampeerder is weergegeven op de Website, in het boekingsproces en in de boekingsbevestiging. Bij de betaalmethode PayPal of directe overschrijving wordt de Kampeerder doorgestuurd naar de bijbehorende website voor de betaling of CAMPSY stuurt de Kampeerder per e-mail een bijbehorende link naar een pagina van de betreffende betalingsdienstverlener, waarop de Kampeerder de betaling kan voldoen.
4.5 CAMPSY is door de Campsy-Partners gemachtigd betalingen uit hoofde van de Campsy-Partners te ontvangen.

5. Kampeerplaatsen en huuraccommodaties

5.1 Kampeerplaatsen en huuraccommodaties kunnen uit het aanbod op de Website worden gekozen. Foto’s op de Website zijn een voorbeeld en zijn slechts ter illustratie. Op de Website getoonde informatie van Aanbieder wordt door CAMPSY niet inhoudelijk op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid gecontroleerd en zijn geen uiting van CAMPSY. CAMPSY is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen en inhoud.

6. Website

6.1 Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud op de Website, inclusief grafieken, productfoto’s, video- en audiomateriaal, teksten, logo’s en computercodes zijn exclusief eigendom van CAMPSY of de betreffende Aanbieder en zijn beschermd door handelsmerk- en andere auteursrechten. Kampeerders en derden mogen deze rechten niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, openbaar maken, overdragen, verspreiden of of andere ongeoorloofde manieren wijzigen.
6.2 De Website stelt Kampeerders in staat beoordelingen, recensies en opmerkingen („Content“) te plaatsen. Door het publiceren van Content op de Website gaat de betreffende Kampeerder onherroepelijk akkoord dat CAMPSY de bijbehorende inhoud volledig of gedeeltelijk op de Website en voor overige reclame- en social media-kanalen, waar CAMPSY gebruik van maakt, mag citeren.
6.3 De Content van Kampeerders, die op de Website worden gepubliceerd, dienen alleen voor informatieve doeleinden en zijn niet bedoeld als aanbeveling van CAMPSY. Dergelijke inhoud bestaat alleen uit de mening van de betreffende Kampeerder.
6.4 Het is niet toegestaan dat Kampeerders, (a) ongepaste Content (bijv. Illegaal, discriminerend, beledigend of bedreigend karakter) tegenover andere personen of bedrijven plaatsen; (b) telefoonnummers, adressen, achternamen van personen of URL's naar externe websites plaatsen of (c) dezelfde vorm van HTML- of programmeringscodes van de Website publiceert. CAMPSY behoudt zich het recht voor bij het schenden van de Gebruiksvoorwaarden Content van Kampeerders naar eigen goeddunken te verwijderen en permanent te wissen.

7. Aansprakelijkheidsbeperking van CAMPSY

7.1 CAMPSY is niet aansprakelijk voor Aanbieders met betrekking tot de uitvoering van de bemiddelde overeenkomst tussen Kampeerder en Aanbieder.
7.2 CAMPSY garandeert naar eer en geweten, dat de beschikbare informatie op de Website volledig, correct en actueel is, maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de diensten van de op de Website geregistreerde Aanbieder.
7.3 CAMPSY is slechts aansprakelijk ten opzichte van Kampeerders voor opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade of terugbetaling van de kosten.
7.4 In geval van eenvoudige nalatigheid is CAMPSY alleen aansprakelijk bij schending van een contractuele plicht, waarvan de vervulling voor de uitvoering van het contract met een Aanbieder pas mogelijk is en op welke inhoud de Kampeerder regelmatig vertrouwd en vertrouwen kan (zogenaamde kardinale plichten) en beperkt tot de voorzienbare en specifieke ontstane schade.
7.5 Alle genoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid. De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

8. Overig

Als de Gebruiksvoorwaarden voor een deel nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de relevante wettelijke bepalingen.

9. Contact

De klantenservice van CAMPSY helpt Kampeerders graag bij vragen, opmerkingen of kritiek:
Contact per E-Mail via [email protected] of telefonisch via +31 (0) 85 888 6120.


 
- Versie: 3. Maart 2017 -